Poszerzenie oferty

Centrum Biurowe systematycznie podnosi komfort wynajmowanych pomieszczeń oraz estetykę otoczenia budynków. Od czerwca trwają intensywne prace remontowo-budowlane.
  • Dotychczas wymieniono wszystkie okna i grzejniki w pomieszczeniach biurowych, co znacznie obniży koszty ogrzewania a zatem i koszty najmu.
  • Każdy wydzielony kwartał biurowy ma swoje sanitariaty, oraz kuchenkę.
  • Trwają prace nad odnową ścian i posadzek w pomieszczeniach.
  • Do końca roku 2006 zostanie oddana do użytku winda.
  • Księgarnia otrzyma nowe, dwukrotnie większe pomieszczenie. Znajdziemy w niej miejsce dla niewielkiej kawiarenki, z której będą mogli korzystać nasi najemcy oraz ich klienci.

  • Na 2007 rok zaplanowaliśmy kompleksową przebudowę terenu od strony ulicy Gdańskiej. Projekt przebudowy jest przedstawiony na zamieszczonym planie. 

    Przebudowa ma na celu podniesienie estetyki podwórka, oraz zapewnienie jak największej liczby miejsc parkingowych, zarówno dla najmujących jak i ich klientów. Całe podwórko będzie pokryte kostką, zostaną wyznaczone dojazdy i miejsca dla postoju samochodów. Aby móc lepiej chronić teren wejście i brama wjazdowa zostaną przeniesione. Przy wejściu głównym, centralnie w stosunku do podwórza stanie nowa portiernia, z której skutecznie będzie można nadzorować budynki i place parkingowe.