Narutowicza 69

Narutowicza.
Ciąg komunikacyjny w lokalu biurowym.