Narutowicza 69

Narutowicza.
Pomieszczenia biurowe