Budynek A

Gdańska-budynek A.
Pomieszczenie biurowe